ผลไม้จันทบุรี

ผลไม้จันทบุรี

22

จันทบุรี ถือเป็นเมืองผลไม้แห่งภาคตะวันออก เรียกว่ามีผลไม้อร่อยๆ หลายชนิด ทุเรียน มังคุด เงาะ สละ ระกำ ลองกอง ลำไย กระท้อน ผลไม้เมืองจันท์จะออกในช่วงเดือนเมษายน จนถึงเดือนมิถุนายน แน่ๆ คือราวๆ เดือนพฤษภาคม มักจะเป็นช่วงที่ผลไม้ออกมากที่สุด

ทุเรียน เป็นผลไม้ที่ปลูกมากที่สุดในจังหวัดจันทบุรี มีการปลูกกันหลายพันธุ์ ที่นิยมคือ หมอนทอง ชะนี ก้านยาว พวงมณี นกกระจิบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ลูกผสม ที่เรียกว่า “จันทบุรี 1” มีแม่เป็นชะนี + พ่อหมอนทอง ผลค่อนข้างกลม พูไม่นูน รองไม่ลึก หนามเล็ก ถี่ สั้น มีกลิ่นน้อย สีสวยสม่ำเสมอ เนื้อละเอียด ไม่เละ รสชาติหวานมัน
ทุเรียนจะเริ่มออกตอนปลายเดือนมีนาคม และมีมากช่วงพฤษภาคม – กรกฎาคม ต้นฤดูจะเป็นพันธุ์กระดุม ตามด้วย ชะนี หมอนทอง และพวงมณี (หากแล้งมากทุเรียนจะออกก่อนกำหนด)