สะพานตากสินมหาราช (สะพานแหลมสิงห์)

สะพานตากสินมหาราช (สะพานแหลมสิงห์)

เป็นสะพานที่ทอดข้ามปากแม่น้ำจันทบุรีที่อำเภอแหลมสิงห์ เชื่อมต่อระหว่างตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ และตำบลบางกะไชยที่อยู่ฝั่งตรงข้าม เป็นสะพานที่ยาวที่สุดในภาคตะวันออก มีความยาว ระยะทาง 1,060 เมตร

กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรีที่บริเวณปากแม่น้ำอำเภอแหลมสิงห์ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเพิ่มเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตรร่นระยะเวลาในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอท่าใหม่ อำเภอเมือง และอำเภอนายายอาม ให้สามารถเดินทางเลียบชายฝั่งทะเลโดยรถยนต์ถึงกันได้โดยไม่ต้องเดินทางอ้อมเป็นระยะทางไกลมากดังเช่นในอดีต โดยสะพานดังกล่าวได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และจังหวัดจันทบุรีได้จัดพิธีเฉลิมฉลองเปิดสะพานแห่งใหม่ให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิด มีความยาวทั้งสิ้น 1,060 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 179,570,000 บาท

สะพานตากสินมหาราช (สะพานแหลมสิงห์) จัดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ “ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต” ซึ่งเป็นถนนสายท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลที่ยาวและงดงามที่สุดในภาคตะวันออก ที่เชื่อมต่อระหว่างชาดหาดต่างๆ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญชายทะเลของของจังหวัดจันทบุรี มีทัศนียภาพและจุดชมวิวที่สวยงาม

ณ บริเวณสะพานตากสินมหาราช (สะพานแหลมสิงห์) มีทัศนียภาพที่สวยงาม สามารถมองเห็นชุมชนประมงพื้นบ้านที่ทอดยาวไปตามชายฝั่งปากแม่น้ำจันทบุรี เป็นจุดชมวิวและชมพระอาทิตย์ตกที่สวยมากแห่งหนึ่งของจันทบุรี และยังเป็นจุดของนักนิยมตกปลาด้วย

Please follow and like us:
0