เมษายน 2, 2018 new070 0Comment

เกาะมาฟูชิ (Maafushi Island) ตั้งอยู่ในเขต South Male Atoll ในพื้นที่ Kaafu Atoll มีผู้คนอาศัยอยู่ตั้งหลักปักฐานและนับถือศาสนาอิสลาม เกาะมาฟูชิมีรูปร่างคล้ายเม็ดข้าวสารวางตัวแนวตั้ง ความยาวของเกาะอยู่ที่ 1.27 กิโลเมตร ส่วนความกว้างของเกาะแค่ 260 เมตรเอง ประชากรชาวมัลดีฟส์ที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้มีประมาณ 1,500 – 3,000 คน โดยประมาณ นอกจากเป็นเขตชุมชนแล้ว ยังมีรีสอร์ทและโรงแรมต่าง ๆ กระจายตัวในทุกพื้นที่ของเกาะทั้งด้านหน้า ด้านหลัง และส่วนกลางของเกาะ ส่วนพื้นที่ด้านหัวเกาะด้านล่างเป็นเขตหวงห้ามเพราะเป็นคุกคุมขังนักโทษของมัลดีฟส์ที่กระทำความผิดอาญา

เกาะมาฟูชิ

การเดินทางมาที่นี่สะดวกสบายมาก เพราะมีเรือเฟอร์รี่โดยสารวันละ 1 เที่ยว คือเวลา 15.00 น. (ขามา) ส่วนขากลับจะมีช่วงเวลา 07.00 น. (ขากลับ) ในทุก ๆ วัน ยกเว้นวันศุกร์ ใช้เวลาเดินทางจากมาเล่มาถึงที่นี่ 1 ชั่วโมงครึ่ง

เกาะมาฟูชิ

เกาะมาฟูชิ