เสื่อจันทบูรี

เสื่อจันทบูรี

333

เสื่อจันทบูรี เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวจันทบุรี ถือเป็นแหล่งการทำเสื่อที่มีชื่อเสียง จนเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ แม้ว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมการทำเสื่อที่จันทบุรี จะลดลงไปจากเดิมมาก แต่ก็ยังคงมีการผลิตเพื่อเป็นสินค้าของฝาก และมีการพัฒนาดัดแปลงจากเสื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ เช่น เสื่อบุฟองน้ำ กระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค์ กล่องดินสอ กล่องทิชชู่ หมอน รองเท้าแตะ ที่รองจาน รองแก้ว ตลับกระปุกต่างๆ