ธันวาคม 17, 2018 new070

เกาะแห่งนี้ ได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่สวยที่สุดในมัลดีฟส์ เพราะขึ้นชื่อในเรื่องของปลาโลมาที่มีอยู่จำนวนมา…

ธันวาคม 8, 2018 new070

สถานที่แห่งนี้เป็นเกาะแห่งหนึ่งที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาทำกิจกรรมทางน้ำประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเ…

พฤษภาคม 31, 2018 new070

หมู่เกาะมัลดีฟส์ ได้ชื่อว่าเป็นเกาะสวาทหาดสวรรค์สำหรับคู่รัก และเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวโด…

พฤษภาคม 28, 2018 new070

Male เปลี่ยนบรรยากาศจากในน้ำขึ้นมาบนบกบ้าง สถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงมัลดีฟส์ และเป็นที่ต…

พฤษภาคม 22, 2018 new070

เกาะ Alimatha เกาะ Alimatha ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเกาะ Vaavu ทางตะวันออกของอาณาเขตเกาะมัลดีฟทั้งหมด ที่…

พฤษภาคม 21, 2018 new070

Utheemu Ganduvara ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมัลดีฟส์และเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ซึ่ง สุลต่าน Mohamed T…