สถานที่ท่องเที่ยวสาธารณรัฐมัลดีฟส์

Hideaway Beach Resort & Spa Maldives

Hideaway Beach Resort & Spa Maldives (ไฮด์อะเวย์ มัลดีฟส์)

เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2005 บนเกาะ Dhonakulhi ซึ่งมีลักษณะคล้ายพระจันทร์เสี้ยว มีความยาว 1.4 กิโลเมตร เกาะ Dhonakulhi เป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณธรรมชาติ หาดทรายขาว และแนวปะการังโดยรอบ มีความยาวรอบเกาะมากถึง 3,200 เมตร เป็นเกาะที่มีความเงียบสงบ หากมองออกไปนอกเกาะจะพบผืนน้ำสีฟ้าทอดยาวออกไปสุดลูกหูลูกตา

การเดินทางเข้าสู่รีสอร์ตมี 2 วิธี ท่านสามารถเดินทางด้วยเที่ยวบินภายในประเทศ จากสนามบินนานาชาติมาเล่ สู่สนามบินท้องถิ่น Hanimaadhoo ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที จากนั้น ต่อเรือ Speedboat อีกประมาณ 15 นาทีก็จะถึงรีสอร์ท

Next Post

Previous Post

© 2018 Maldives Travel

Theme by Anders Norén