ธันวาคม 8, 2018 new070

สถานที่แห่งนี้เป็นเกาะแห่งหนึ่งที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาทำกิจกรรมทางน้ำประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเ…