สถานที่ท่องเที่ยวสาธารณรัฐมัลดีฟส์

Utheemu Ganduvaru

Utheemu Ganduvara

ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมัลดีฟส์และเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ซึ่ง สุลต่าน Mohamed Thankurufaan เคยอาศัยที่สถานที่แห่งนี้มาก่อน สำหรับสุลต่าน Mohamed Thankurufaan นั้น ท่านเคยเป็นฮีโร่ที่ได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากจากประชาชนชาวมัลดีฟส์ จากการต่อสู้อย่างกล้าหาญและช่วยชีวิตชาวมัลดีฟส์นับพันจากการรุกราน ล่าอาณานิคมของกองทัพโปรตุเกส

Next Post

Previous Post

© 2018 Maldives Travel

Theme by Anders Norén